دلم

دلم هوای خودم را کرده است

ای روزها

بیشتر از هر زمانی

دوست دارم خودم باشم

دیگر نه حرص به دست آوردن را دارم

و نه هراس از دست دادن را...

هر کس مرا بخواهد به خاطر خودم بخواهد

دلم هوای خودم را کرده است

همین

/ 0 نظر / 16 بازدید